مشورک مدیریت استفاده کودک از موبایل و تبلت

مشاور: آقای دکتر ضرابی
تعداد آموزش ها: ۶ ویدیو
تعداد تمرین ها: ۱۵ مرحله
قیمت بسته: رایگان

 

مدیریت استفاده کودک از موبایل و تبلت:
امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که فرزندان ما از همان روزهای اولیه تولد با ابزار تکنولوژی در ارتباط هستند.
با گوشی موبایلمان از نوزاد تازه متولد شده عکس می گیریم، برای کودک چند ماهه در تبلت خود آوازی کودکانه پخش می کنیم، کودک ۳ ساله ما بازی های ویدئویی انجام می دهد و…

در این دنیای سرشار از ابزار های تکنولوژی چه طور باید از کودک خودمان مراقبت کنیم تا رشد سالم به لحاظ جسمی و روانی داشته باشد؟

در این مشورک آقای دکتر ضرابی در شش مشوره به شما آموزش هایی می دهد و شما باید برای در هر مشوره تمرین هایی را انجام دهید تا بتوانید این موضوع را مدیریت نمایید.
با انجام هر مشورگام (مرحله) شما مقداری مشوریال (امتیاز) دریافت می کنید و می توانید با آنها به مشورباکس (کمد جوایز) بروید و یک جایزه انتخاب نمایید.

 

معرفی دکتر حامد حسینی ضرابی

متخصص یادگیری و یادگیری الکترونیکی مدیرآموزش شرکت توسعه منابع انسانی شایگان
دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد آموزش و توسعه منابع انسانی دانشگاه بهشتی
کارشناس مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
متخصص یادگیری و یادگیری الکترونیکی مدیرآموزش شرکت توسعه منابع انسانی شایگان