مشورک مدیریت رفتار نوجوان در استفاده از فضای مجازی

مشاور: خانم دکتر نازنین نورشاهی
تعداد آموزش ها: ۶ ویدیو
تعداد تمرین ها: ۲۰ مرحله
قیمت بسته: رایگان

مدیریت رفتار نوجوان در استفاده از فضای مجازی
پیشرفت سریع تکنولوژی و گسترش وسایل ارتباط جمعی، باعث شده که امروزه در دنیای اطلاعات و ارتباطات زندگی کنیم.

واقعیت این است که فرزندان نوجوان ما نیز در این دنیای جدید، متولد شده و رشد می کنند.
استفاده نوجوانان از فضای مجازی، همانند تیغی دولبه است که هم می تواند باعث رشد و پیشرفت بهتر او شود و هم می تواند آثار مخرب و منفی داشته باشد.

والدینی که تنها بر آثار منفی استفاده از فضای مجازی تمرکز می کنند، به شدت نگران می شوند و محدودیت های غیر منطقی برای فرزندشان تعیین می کنند که با زندگی در دنیای امروز هم خوانی ندارد.

از طرف دیگر، والدینی که فرزندان خود را بدون هیچ گونه محدودیت و کنترلی در دنیای وسیع اینترنت رها می کنند، زمینه را برای بروز انواع آسیب های جسمی و روانی برای فرزند خود مهیا کرده اند.

در این مشورک خانم دکتر نورشاهی در شش مشوره به شما آموزش هایی می دهد و شما باید برای در هر مشوره تمرین هایی را انجام دهید تا بتوانید این موضوع را مدیریت نمایید.
با انجام هر مشورگام (مرحله) شما مقداری مشوریال (امتیاز) دریافت می کنید و می توانید با آنها به مشورباکس (کمد جوایز) بروید و یک جایزه انتخاب نمایید.

معرفی دکتر نازنین نورشاهی

دکتری روانشناسی عمومی
مشاور کودک و نوجوان
مدرس دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
مدرس دوره های آموزش مونته سوری برای کودکان
۱۱ سال سابقه آموزش به کودکان در مدارس مهدوی و دی
عضو هیئت علمی موسسه روانشناسی مشیانه