مشورک لجبازی کودک

مشاور: خانم کوثر یاوری
تعداد آموزش ها: ۷ ویدیو
تعداد تمرین ها: ۲۹ مرحله
قیمت بسته: رایگان

 

لجبازی کودک:
بیشترین گلایه و شکایت والدینی که فرزند کم سن و سال دارند لجبازی کودک شان است. لجبازی که معمولا با نافرمانی و پرخاشگری همراه می شود بسیاری از والدین بخصوص مادران را کلافه کرده است و هر روزه انرژی زیادی از آنها می گیرد.

در این مشورک خانم یاوری کارشناس ارشد مشاوره در هفت مشوره به شما راهکارهایی برای برطرف کردن لجبازی کودک ارائه می دهد و شما باید برای در هر مشوره تمرین هایی را انجام دهید تا بتوانید این مشکل را به طور کامل برطرف نمایید.
با انجام هر مشورگام (مرحله) شما مقداری مشوریال (امتیاز) دریافت می کنید و می توانید با آنها به مشورباکس (کمد جوایز) بروید و یک جایزه انتخاب نمایید.

 

معرفی کوثر یاوری

 

خانم کوثر یاوری
مشاور مدارس

کارشناسی ارشد: مشاوره دانشگاه تهران

کارشناسی: مشاوره دانشگاه تهران