مشورک چگونه با فرزند خود رفتار کنم (فرزند پروری)

مشاور: خانم کوثر یاوری
تعداد آموزش ها: ۷ ویدیو
تعداد تمرین ها: ۲۳ مرحله
قیمت بسته: رایگان

 

فرزندپروری:
بارها برای والدین پیش می آید که رفتاری در رابطه با فرزند خود انجام می دهند و بعدها فکر می کنند که آیا این رفتار درست بوده یا نه؟ بسیار پیش می آید که والدین بدون داشتن نقشه و راه مشخصی نظاره گر رشد و تربیت فرزندشان هستند. والدین این روزها به خاطر مشغله های گوناگون کمتر فرصت می کنند در این حوزه مطالعاتی داشته باشند. در سیستم آموزشی کشور نیز هیچ گاه صحبتی از فرزندپروی نمی شود. پس یک پدر و کادر کجا و چگونه باید یاد بگیرد تا کودک خود را تربیت کند.

در این مشورک خانم یاوری کارشناس ارشد مشاوره در هفت مشوره به شما روش هایی ارائه می دهد و شما باید برای در هر مشوره تمرین هایی را انجام دهید تا بتوانید یک روش تربیتی هدفمند داشته باشید
با انجام هر مشورگام (مرحله) شما مقداری مشوریال (امتیاز) دریافت می کنید و می توانید با آنها به مشورباکس (کمد جوایز) بروید و یک جایزه انتخاب نمایید.

 

معرفی کوثر یاوری

 

خانم کوثر یاوری
مشاور مدارس

کارشناسی ارشد: مشاوره دانشگاه تهران

کارشناسی: مشاوره دانشگاه تهران