مشورک عزت نفس و اعتماد به نفس در نوجوان

مشاور: خانم دکتر لعیا دین دوست
تعداد آموزش ها: ۶ ویدیو
تعداد تمرین ها: ۲۱ مرحله
قیمت بسته: 1000 مشوریال (معادل 10 هزار تومان)

 

عزت نفس و اعتماد به نفس در نوجوان:

یکی از شکایات رایج و دغدغه های اصلی والدینی که فرزندی در سن نوجوانی دارند، اعتماد به نفس پایین نوجوانشان است. والدین نگران هستند که شاید نوجوانشان نتواند در مرحله ی جوانی و بزرگسالی از عهده ی کارهای خود برآید و به موفقیت چشمگیری نرسد. اما باید بدانیم والدین اصلی ترین نقش را در افزایش اعتماد به نفس نوجوان دارند.

در این مشورک خانم دکتر دین دوست در شش مشوره به شما آموزش ها و راهکارهایی می دهد و شما باید برای در هر مشوره تمرین هایی را انجام دهید تا بتوانید اعتماد به نفس نوجوانتان را افزایش دهید.
با انجام هر مشورگام (مرحله) شما مقداری مشوریال (امتیاز) دریافت می کنید و می توانید با آنها به مشورباکس (کمد جوایز) بروید و یک جایزه انتخاب نمایید.

 

معرفی دکتر دین دوست

 

دکتر لعیا دین دوست
روانشناس و مشاوره
دکتری تخصصی مشاوره
مشاوره فردی، خانواده و کودک و نوجوان