مشورک ترس های کودکان

مشاور: خانم عارفه فلاح
تعداد آموزش ها: ۵ ویدیو
تعداد تمرین ها: ۱۹ مرحله
قیمت بسته: 1000 مشوریال (معادل 10 هزار تومان)

 

ترس های کودکان:
ترس یک احساس طبیعی انسانی می باشد که همه ما در طول زندگی، بارها آن را تجربه می کنیم. احساس ترس به ما کمک می کند تا خطرات را تشخیص دهیم و از خودمان در برابر آن محافظت کنیم. در واقع اگر احساس ترس وجود نداشته باشد، ادامه زندگی ما با ریسک های زیادی روبه رو می شود. اما گاهی ممکن است ترس، حالتی افراطی و غیر منطقی پیدا کند و در زندگی روزمره مشکل ایجاد کند. این دسته از ترس ها باید مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شوند.

کودکان در سنین مختلف ترس هایی را به طور طبیعی تجربه می کنند. این ترس ها در اغلب کودکان وجود دارد و معمولا به طور خود به خود و با افزایش سن کودک رفع می شود.لازم است والدین این ترس های طبیعی را بشناسند و در برابر آن ها حساسیت و نگرانی زیادی نداشته باشند.

در این مشورک خانم فلاح، کارشناس ارشد علوم تربیتی در پنج مشوره به شما آموزش هایی می دهد و شما باید برای در هر مشوره تمرین هایی را انجام دهید تا بتوانید این موضوع را مدیریت نمایید.
با انجام هر مشورگام (مرحله) شما مقداری مشوریال (امتیاز) دریافت می کنید و می توانید با آنها به مشورباکس (کمد جوایز) بروید و یک جایزه انتخاب نمایید.

 

ویدیوی معرفی عارفه فلاح

 

خانم عارفه فلاح
کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی